Ośrodek Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych, ul. Jęczmienna 9, 31-268 Kraków